VIC putem Emaila: EVROPSKI KONGRES TRANSPLANTOLOGA

Predstavnik britanskih lekara izveštava:

Našli smo čoveka bez kičme, presadili smo mu kičmu i sada, nakon samo nedelju dana provedenih u bolnici, a zahvaljujući otkrićima britanskih naučnika, taj se čovek odlično oseća, već je napolju i traži posao.

Predstavnik francuskih lekara izveštava:

Ah, u Francuskoj smo učinili puno značajniju stvar!

Uzeli smo čoveka koji nije imao jedno plućno krilo, presadili smo mu plućno krilo i nakon samo tri dana on se odlično oseća, već je napolju i traži posao!

Predstavnik italijanskih lekara izveštava:

Mi smo uzeli dva pacijenta bez srca, presadili smo svakom od njih polovinu zdravog srca i nakon samo dva dana, obojica se odlično osećaju, već su napolju i traže posao..

Predstavnik srpskih lekara izveštava:

Nas, ipak, ne može niko stići.. Mi smo uzeli tri čoveka apsolutno bez mozga, postavili smo ih na čelo države i u rekordnom roku već je više od pola stanovništva napolju i traži posao!!!

VN:F [1.9.20_1166]
| GLASOVA 0 | Dobar Artikl Ili Ne? Reci Nam, Budi Svoj!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *